•   0723765230
  •   office@toposferic.ro

Link-uri utile

Cadastru si intabulare http://www.ancpi.ro/ http://www.prefecturailfov.ro/ https://www.cngcft.ro/index.php/en/ http://www.cjilfov.ro/index.php?lang=ro http://www.mdrt.ro/ http://www.ilfov.insse.ro/ http://www.ocpib.ro/ https://www.ocpiilfov.ro/ http://www.ancpi.ro/getSurveyor/index.php

Read More »

Documente arhiva OCPI

Cererea de eliberare a copiilor după documentele aflate în arhiva oficiului/biroului teritorial şi/sau consultarea acestora (1)Oficiile/birourile teritoriale eliberează copii certificate ale documentelor emise de către acestea şi copii ce poartă menţiunea “conform cu exemplarul din arhivă” ale documentelor emise de alte instituţii/autorităţi publice ce se află în arhiva biroului teritorial. (2)Orice persoană, fără a justifica […]

Read More »

Trasare limite

Cerere privind solicitarea inventarului de coordonate al imobilului, în vederea trasării Persoana autorizată este obligată ca, înainte de executarea unei lucrări de trasare pentru un imobil, să solicite oficiului teritorial coordonatele imobilului din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, iar după finalizarea lucrării să întocmească un proces-verbal de trasare şi predare-primire a amplasamentului, semnat […]

Read More »

Extras de Carte Funciara pentru informare

Cererea de eliberare a extrasului de carte funciară şi a certificatului de sarcini (1)Biroul teritorial eliberează extrase de carte funciară pentru informare, extrase de carte funciară pentru autentificare şi certificate de sarcini. (2)Extrasul de carte funciară prezintă situaţia cadastral – juridică a imobilului, respectiv poziţiile active din cartea funciară la momentul întocmirii acestuia. (3)Extrasul de […]

Read More »

Anulare numar cadastral

Anularea numerelor cadastrale Numerele cadastrale se pot anula: 1. la cererea titularului dreptului de proprietate, dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, în baza: – cererii de anulare; – declaraţiei pe proprie răspundere a titularului, în care se va menţiona că nu a folosit documentaţia cadastrală în circuitul civil; 2. la cerere, pe flux […]

Read More »