Extras de Carte Funciara pentru informare

Cererea de eliberare a extrasului de carte funciară şi a certificatului de sarcini

(1)Biroul teritorial eliberează extrase de carte funciară pentru informare, extrase de carte funciară pentru autentificare şi certificate de sarcini.

(2)Extrasul de carte funciară prezintă situaţia cadastral – juridică a imobilului, respectiv poziţiile active din cartea funciară la momentul întocmirii acestuia.

(3)Extrasul de carte funciară pentru autentificare se eliberează la cererea notarului public, în vederea autentificării actelor juridice prin care se constituie, se modifică sau se transmite un drept real imobiliar.

(4)Extrasul de carte funciară pentru informare se eliberează la solicitarea oricărei persoane, pentru a face cunoscută situaţia cadastral – juridică a imobilului la momentul întocmirii acestuia. Eliberarea se poate efectua şi on-line, prin intermediul platformei e-payment, extrasul fiind valabil exclusiv în mediul electronic ca urmare a generării automate de către sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară şi semnării cu semnătură electronică pe baza unui certificat calificat.

 (41)Extrasele de carte funciară pentru informare/autentificare pot fi solicitate şi eliberate şi prin intermediul platformei registrul general de intrare electronic, pe baza contului de utilizator şi a parolei. Aceste extrase se generează automat, în format electronic şi sunt semnate cu semnătură electronică pe baza unui certificat calificat.

 (6)Certificatul de sarcini se eliberează la solicitarea oricărei persoane. La cerere se vor anexa orice înscrisuri care pot ajuta la soluţionarea acesteia.

(7)Cererile având ca obiect eliberare extrase de carte funciară, certificate de sarcini primite prin fax, e-mail, on-line sau prin orice altă modalitate de comunicare care asigură confirmarea de primire se soluţionează şi se eliberează fără a fi condiţionate de primirea cererilor în original, cu condiţia ca plata tarifelor aferente să fie efectuată.