•   0723765230
  •   office@toposferic.ro

Inscriere in Cartea Funciara

Tipurile de înscrieri în cartea funciară 1. Intabularea Art. 12 (1)Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară. (2)Pot fi intabulate în cartea funciară următoarele drepturi reale imobiliare: dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, drepturile reale de garanţie. (3)Dezmembrămintele dreptului de proprietate […]

Read More »

Inscrierea sau radierea unei constructii

Înscrierea în planul cadastral şi în cartea funciară a unei construcţii existente pe un teren înscris în cartea funciară Art. 96 Documentaţia cadastrală de înscriere a unei construcţii definitive pe un teren înscris în cartea funciară conţine: a)borderou; b)dovada achitării tarifului; c)cererea de recepţie şi înscriere; d)declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului […]

Read More »