•   0723765230
  •   office@toposferic.ro

Amenajarea teritoriului şi urbanismul

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Având în vedere, pe de o parte, necesitatea asigurării condiţiilor legislative şi instituţionale pentru asigurarea dezvoltării durabile, coerente şi integrate a teritoriului […]

Read More »

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 Teritoriul României constituie spaţiul necesar procesului de dezvoltare durabila şi este parte a avutiei naţionale de care beneficiază toţi cetăţenii tarii. Articolul 2 (1) Gestionarea spatiala a teritoriului tarii constituie o activitate obligatorie, continua şi de perspectiva, desfăşurată în interesul colectivităţilor care îl folosesc, în […]

Read More »

Ordinul 16 ANCPI tarife

Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate În vigoare de la 04 februarie 2019 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 10 ianuarie 2019. Formă aplicabilă la 04 februarie 2019. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6), (62) […]

Read More »