•   0723765230
  •   office@toposferic.ro

Persoanelor fizice şi juridice autorizate

Autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române(CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1)Prezentul regulament stabileşte cadrul legal pentru autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate. (2)În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)persoană fizică – cetăţean […]

Read More »

LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996 Legea locuinţei

Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuinţelor are la bază următoarele principii: Accesul liber şi neîngrădit la locuinţă este un drept al fiecărui cetăţean. Realizarea locuinţelor constituie un obiectiv major, de interes naţional, pe termen lung, al administraţiei publice centrale şi locale. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Prezenta lege reglementează […]

Read More »