•   0723765230
  •   office@toposferic.ro

Cadastru sistematic

Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară Art. 10 (1)Funcţia tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziţiei limitelor dintre imobilele învecinate. Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă grafică, numerică, fotogrammetrică sau combinate. (2)Documentaţiile cadastrale determină suprafaţa terenurilor şi construcţiilor, rezultată din măsurători. (3)În […]

Read More »

Organizarea activităţii de cadastru

Art. 4 Agenţia Naţională are următoarele atribuţii principale: a)coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări; b)controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări; c)elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de specialitate compatibile cu […]

Read More »

Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1)Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. Scopul acestui sistem este: a)determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile; b)asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, […]

Read More »

Cuprinsul Cartii Funciare

ART 9 (1)Cuprinsul părţilor cărţii funciare este prevăzut la art. 23 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată. (2)Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a şi a III-a a cărţii funciare, se vor indica: a)numărul curent al operaţiunii înscrise; b)înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea; c)indicarea tipului de înscriere; d)observaţii, […]

Read More »