•   0723765230
  •   office@toposferic.ro

Posesia | Codul Civil

Codul Civil din 2009 Despre bunuri – TITLUL VIII Posesia CAPITOLUL I Dispoziții Art. 916. – (1) Posesia este exercitarea în fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra unui bun de către persoana care îl stăpânește și care se comportă ca un proprietar. (2) Dispozițiile prezentului titlu se aplică, în mod corespunzător, și în privința posesorului care se comportă […]

Read More »

Ordinul nr. 3442/2019

Privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014. Având în vedere dispozițiile art. 4 lit. a) și c), art. 20 și art. 24 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și […]

Read More »