Cod deontologic al persoanelor autorizate

ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 14 la regulament)

ARTICOLUL 1 Regulament introducere
Prezentul cod deontologic stabileste normele de conduita ce le revin persoanelor autorizate. Persoanele autorizate au obligatia sa respecte prezentul cod deontologic oriunde isi desfasoara activitatea, indiferent de statutul lor profesional. ARTICOLUL 2 Principii generale ale regulamentului
(1) Persoanele fizice/juridice autorizate vor respecta și vor pune în aplicare prevederile legislației naționale și europene în
domeniul cadastrului și publicității imobiliare, geodeziei și cartografiei.
(2) Persoanele autorizate respecta principiul egalitatii de tratament, care interzice discriminarea pe motiv de cetatenie sau nationalitate sau orice discriminare indirecta bazata pe alte criterii care poate duce la aceleasi rezultate.
(3) Persoanele autorizate realizeaza lucrari de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei în limita categoriei/clasei de autorizare și raspund pentru corectitudinea intocmirii lor.
(4) Persoanele autorizate participa la cursuri de perfectionare si pot desfasura activitati de cercetare și implementare a noilor tehnologii in vederea furnizarii unor servicii de calitate.
ARTICOLUL 3 Relatii cu beneficiarii
(1) Persoanele autorizate respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal.
(2) Persoanele juridice autorizate garanteaza ca personalul angajat, imputernicit sa presteze servicii de specialitate, are cunostintele si calificarea necesare pentru a executa lucrarile in mod eficient.
(3) Persoanele autorizate sunt obligate sa informeze beneficiarii corect si onest cu privire la serviciile prestate, termenul de realizare a acestora, onorariul perceput sși orice alte informatii solicitate de catre beneficiari strict legate de obiectul lucrarilor
executate.
(4) Persoanele autorizate percep de la beneficiari strict onorariul aferent serviciilor prestate, excluzand orice alte remunerari sau recompense care pot provoca riscul de aparitie a conflictelor de interese.
ARTICOLUL 4 Relatii intre persoanele autorizate
(1) Relatiile dintre persoanele autorizate sa execute lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei sunt bazate pe respect reciproc.
(2) Persoanele autorizate sustin si incurajeaza dezvoltarea unei culturi comune profesionale, atat la nivel national, cat si european, prin asociere în organizatii profesionale.
(3) Persoanele autorizate respecta opiniile profesionale ale colegilor lor.
(4) Persoanele autorizate cu experienta vasta isi asuma misiunea etica de a transmite cunostintele si a impartasi din experienta lor persoanelor autorizate mai putin experimentate.
ARTICOLUL 5 Calificarea și dezvoltarea profesionala
(1) Persoanele autorizate isi imbunatatesc permanent nivelul de cunostinte si experienta si iau toate masurile privind extinderea competentelor lor conform cerintelor implementăarii serviciilor nou aparute si utilizarii noilor tehnologii.
(2) Persoanele autorizate participa la programe corespunzatoare privind dezvoltarea profesionala continua pe parcursul activitatii profesionale.
(3) Persoanele autorizate sustin dezvoltarea si viitorul profesiei lor, prin participarea activa in asociatiile locale, nationale sau internationale.
(3) Persoanele autorizate sustin dezvoltarea si viitorul profesiei lor, prin participarea activa in asociatiile locale, nationale sau prin instruirea persoanelor autorizate fara vechime în specialitate.
(4) Persoanele autorizate respecta principiile profesiei și nu aduc atingere probitatii și prestigiului profesional.
ARTICOLUL 6 Monitorizarea si implementarea codului deontologic
In cazul incalcarii acestui regulament de catre persoanele autorizate a principiilor codului deontologic la prestarea serviciilor, acestea vor fi sanctionate în conformitate cu prevederile regulamentului.