•   0723765230
  •   office@toposferic.ro

Acte

acte cadastru

Acte cadastru intabulare
http://www.ocpib.ro/

Acte cadastru intabulare inscriere in Cartea Funciara

– Acte necesare pentru serviciile de cadastru si intabulare ale apartamentelor:

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare in original;

2. Actele de proprietate ale apartamentului;

a) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: Contract Vanzare-Cumparare (copie legalizata);

b) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, etc): Contract de vanzare cumparare, proces verbal de predare primire, contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia (copii legalizate) ;

c) in cazul dobandirii apartamentului in baza unei Sentinte Civile sau Hotarari Judecatoresti (copii conforme cu originalul sau duplicate, emise de Judecatorie sau Tribunal);

d) in cazul dobandirii apartamentului prin succesiune: certificatul de mostenitor, in plus actele de proprietate prin care s-a dobandit apartamentul (copii legalizate);

3. Actele de identitate ale proprietarilor (copie simpla);

* In cazul apartamentelor dobandite prin contracte de vanzare cumparare, daca acestea nu au fost transcrise, este necesara o declaratie autentica (notariala) in care sa se specifice faptul ca actul de proprietare, contractul de vanzare cumparare nu a fost transcris in original.

– Acte necesare pentru cadastru si intabulare terenuri cu sau fara constructii:

1. Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare (in original);

2. Actele de proprietate ale imobilului:

a) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: contract vanzare-cumparare (copie legalizata);

b) in cazul dobandirii imobilului in baza unei Sentinte Civile sau Hotarari Judecatoresti (copie conform cu originalul);

c) in cazul dobandirii imobilului prin succesiune: certificatul de mostenitor si actele de proprietate prin care defunctul a dobandit imobilul (copie legalizate);

3. Actele de identitate ale proprietarilor (copie simpla);

Acte necesare pentru inscriere- intabulare
unei constructii noi:

1. Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare cu valoarea de impozitare a constructiei (original);

2. Extras de Carte Funciara pentru informare(in original);

3. Documentatia cadastrala existenta a terenului (copie simpla);

4. Autorizatia de construire si proces verbal de receptie (copie legalizata);

5. Releveele imobilului anexe la autorizatia de construire (copii simpla);

6. Avizele si acordurile la autorizatia de construire (copii simple);

7. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului (copie simpla);

8. Actele de identitate ale proprietarilor (copie simpla).

– Actele necesare pentru dezlipirea- dezmembrarea terenurilor, sau pentru alipirea acestora:

1. Extras de Carte Funciara pentru informare (original);

2. Documentatia cadastrala existenta a terenului (copie simpla);

3. Actele de proprietate (copie simpla);

4. Actele de identitate al proprietarilor (copie simpla);

5. Certificat de urbanism in cazul alipirilor, indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar pentru dezlipiri, doar pentru cele cu mai mult de doua loturi.

* In functie de complexitatea fiecarei lucrari de cadastru si intabulare, pot aparea modificari in ceea ce priveste necesitatea unui act de proprietate ce trebuie atasat la dosar.
* Este recomandat sa ne contactati inainte de a face legalizarea notariala a actelor.

https://toposferic.ro/index.php/tarife-cadastru-intabulare/