•   0723765230
  •   office@toposferic.ro

Link-uri utile

Cadastru si intabulare http://www.ancpi.ro/ http://www.prefecturailfov.ro/ https://www.cngcft.ro/index.php/en/ http://www.cjilfov.ro/index.php?lang=ro http://www.mdrt.ro/ http://www.ilfov.insse.ro/ http://www.ocpib.ro/ https://www.ocpiilfov.ro/ http://www.ancpi.ro/getSurveyor/index.php

Read More »

Trasare limite

Cerere privind solicitarea inventarului de coordonate al imobilului, în vederea trasării Persoana autorizată este obligată ca, înainte de executarea unei lucrări de trasare pentru un imobil, să solicite oficiului teritorial coordonatele imobilului din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, iar după finalizarea lucrării să întocmească un proces-verbal de trasare şi predare-primire a amplasamentului, semnat […]

Read More »