•   0723765230
  •   office@toposferic.ro

Extras de Carte Funciara pentru informare

Cererea de eliberare a extrasului de carte funciară şi a certificatului de sarcini (1)Biroul teritorial eliberează extrase de carte funciară pentru informare, extrase de carte funciară pentru autentificare şi certificate de sarcini. (2)Extrasul de carte funciară prezintă situaţia cadastral – juridică a imobilului, respectiv poziţiile active din cartea funciară la momentul întocmirii acestuia. (3)Extrasul de […]

Read More »