•   0723765230
  •   office@toposferic.ro

Tarife

Tarife cadastru intabulare

Pentru documentatiile in regim de urgenta, la pretul afisat, se mai adauga 100 lei.

Pentru imobilele cu suprafete mari, preturile sufera modificari.

– Onorariul pentru inscriere constructie noua se aplica doar daca documentatia de prima inscriere pentru teren se face cu noi. Altfel onorariul este cel pentru cadastru teren cu constructie.

Releveele pentru interioarele constructiilor se fac doar la cerere, iar pretul este 4lei/mp.

Numerele cadastrale care nu au fost inscrise in Cartea Funciara, se pot anula in baza declaratiei notariale de anulare si a unei cereri.

Preturile sunt valabile incepand cu 01.01.2021.

Tarife Oficiul de Cadastru si Intabulare

_ Tarifele OCPI se achita de catre persoana fizica autorizata. Persoanele fizice şi juridice, care depun cereri şi achita tarife în numele solicitantului, au calitatea de deponent. Documentele de plata se elibereaza pe numele beneficiarului lucrarii.
_ Neplata tarifului serviciilor solicitate se solutioneaza prin respingerea cererii.
_ Tarifele platite pentru cererile respinse nu se restituie. _ Cererile respinse pot fi redepuse o singura data, fara plata unui tarif suplimentar, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii respingerii cererii, cu plata unui tarif suplimentar de 60 lei, dupa expirarea acestui termen.
_ Solicitarea unei cereri in regim de urgenta se poate face atat în momentul inregistrarii acesteia, cat şi ulterior.
_ Furnizarea serviciilor in regim de urgenta presupune, pe langa plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen normal, si plata unui tarif suplimentar, al carui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5 000 lei.
_ In situatia in care serviciul solicitat nu poate fi furnizat in regim de urgenta din cauza lipsei unor documente necesare solutionarii cererii si care sunt solicitate prin referat de completare, termenul de solutionare in regim de urgenta se prelungeste cu numarul de zile în care cererea a fost in starea “referat de completare”..
_ Persoanele fizice autorizate şi experţii judiciari au acces gratuit, la nivel naţional, la următoarele informaţii existente in sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciara: coordonatele punctelor ce definesc limitele imobilelor; identificatori (nr. cadastral, nr. topografic, nr. carte funciara); adresa administrativa; acces la planul cadastral.
_ Notarii publici şi persoanele autorizate au acces gratuit la consultarea cartilor funciare existente în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciara.

Termene avizare OCPI

termene ocpi

*Pentru orice fel de detalii nu ezitati sa ne contactati! Preluam imediat fiecare solicitare si o solutionam in cel mai scurt timp!

https://toposferic.ro/index.php/2019/10/21/organizarea-lucrarilor-sistematice-de-cadastru-in-vederea-inscrierii-in-cartea-funciara/